Tadaaz en ons groot hart voor duurzaamheid.

Tadaaz cares.

We geven om natuur en mens, klimaat en milieu. En dit al jarenlang. Vaak zijn we te bescheiden in wat we doen, daarom lichten we graag even toe hoe groen ons Tadaaz-hart klopt. Met de hulp van een externe partner, E-luse, heeft Tadaaz een plan opgesteld om onze impact op onze planeet in kaart te brengen en te optimaliseren.

Ten eerste zal onze huidige ecologische voetafdruk correct worden gemeten en bepaald. We brengen alle processen in kaart en bepalen de CO²-emissies volgens het Greenhouse Gas Protocol. Grondstoffen, afvalstromen, transport, woon-werkverkeer, verpakking, gebouwenbeheer,… alle elementen die een impact hebben op de CO²-uitstoot worden onder de loep genomen. Zo brengen we in kaart waar wij als Tadaaz potentiële impact op hebben. Alle data worden doorheen het ganse bedrijf en over verschillende afdelingen heen verzameld en gekoppeld aan emissiefactoren. Zo krijgen we een transparante berekening van onze voetafdruk.

Vervolgens gaan we deze kennis gebruiken om een stappenplan op te maken. We gaan brainstormen, en zoeken naar manieren om de CO²-uitstoot op korte en lange termijn te kunnen verminderen. Dit betekent duidelijke doelen vooropstellen en bepalen waar we risico’s kunnen beperken. De geselecteerde maatregelen en hun impact resulteren uiteindelijk in een CO²-reductieplan, waarbij elke actie gekoppeld wordt aan de impact, het budget en de terugverdientermijn ervan.

De resultaten die we in het verleden al hebben behaald door investeringen in zonnepanelen, gerecycleerde verpakkingen, elektrisch wagenpark etc. blijven uiteraard hun steentje bijdragen, maar we zijn overtuigd dat we steeds nog wat beter zullen kunnen! Onze medewerkers en ons management zijn enthousiast om hier verder samen aan te werken, en we communiceren hier graag geregeld verder over naar onze partners, klanten en andere stakeholders.

Tadaaz. Een groot hart voor duurzaamheid.

Lise Desmet
Lise Desmet

Van mijn leven in Brugge verschijnt af en toe wel eens iets online... Maar even hard - of misschien zelfs nog meer - kan ik genieten van het offline gebeuren. Quality time met mijn man, familie, mijn beste vriendinnen... Happy moments vier ik graag samen met hen en samen met Tadaaz!

Artikelen: 160

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *