Hulp nodig ? 050/407 910

Fotowedstrijd: win het aankoopbedrag van jullie geboortekaartjes terug

logo

Inspiratie

logo
logo
logo

Door deel te nemen aan deze wedstrijd, accepteren en bevestigen deelnemers dat dit wedstrijdreglement van toepassing is.

Algemene informatie

 • De organisator van deze wedstrijd is Buromac NV, gevestigd te Graaf Pierre de Brieylaan 17, 8200 Brugge, België.
 • De wedstrijd start op 10 juni 2019 en loopt voor onbepaalde duur, maar kan vroegtijdig beëindigd worden indien Buromac NV dit nodig acht om eender welke reden.
 • Ieder kwartaal wordt er een winnaar gekozen. De winnaar wordt steeds bekend gemaakt op de eerste woensdag van de maanden maart, juni, september en december.
 • Buromac NV behoudt zich het recht voor de identiteit van de prijswinnaar te controleren.
 • Buromac NV behoudt zich het recht voor om deelnemende foto’s, gedeeld op sociale media en voorzien van de hashtag #Tadaaz te gebruiken voor commerciële doeleinden.

De wedstrijdprocedure

 • De wedstrijdprocedure gaat als volgt: de deelnemer fotografeert zijn of haar baby met een Tadaaz tetradoek en het geboortekaartje van de baby zoals besteld bij Tadaaz. Daarna deelt de deelnemer de foto op Instagram en/of Facebook met de hashtag #Tadaaz en het taggen van @tadaaz_be
 • Om de foto vindbaar te maken, dient het profiel van de deelnemer openbaar te zijn.
 • Het marketing team van Buromac NV kiest elk kwartaal de meest geschikte winnaar uit de inzendingen die voldoen aan dit wedstrijdreglement.
 • Buromac NV behoudt zich het recht voor om een inzending te weigeren: i) als Buromac NV deze in strijd met deze actie vindt of ii) als Buromac NV die in strijd met de goede trouw vindt of iii) op andere redelijke gronden, zulks geheel ter beoordeling door Buromac NV.
 • Enkel mensen die in België wonen en op tadaaz.be geboortekaartjes vanaf € 120 besteld hebben sinds de start van de actie op 1 juni 2019, kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

De prijs

 • De prijswinnaar wordt eerstdaags na selectie persoonlijk op de hoogte gebracht door Buromac NV via Instagram of Facebook.
 • De prijs moet binnen 30 dagen na dit bericht worden geclaimd, waarna de rechten op de prijs vervallen.
 • De winnaar van deze wedstrijd wint het bedrag van zijn/haar geboortekaartjes terug tot maximum € 150. Korting niet inbegrepen.
 • De terugbetaling van het gewonnen bedrag gebeurt eerstdaags via overschrijving.